Excentrische oefening endorotatoren (met elastiek)

Uitvoering:

  1. Bevestig het elastiek ter hoogte van de elleboog.
  2. Sta met de zijde waarmee je wilt gaan oefenen naar de deur toe.
  3. Pak het elastiek vast met de elleboog in 90 graden en zorg dat er voorspanning op het elastiek komt door de arm iets naar buiten te roteren
  4. Begeleid de arm met een rotatie naar binnen en roteer erna weer naar buiten. Behoud hierbij de spanning op het elastiek.
  5. Voer de oefening hierna uit zonder begeleiding van de andere arm.