Excentrische oefening exorotatoren (met elastiek)

Uitvoering:

  1. Bevestig het elastiek ter hoogte van de elleboog.
  2. Sta met de zijde waarmee je wilt gaan oefenen van de deur af.
  3. Pak het elastiek vast met de elleboog in 90 graden en zorg dat er voorspanning op het elastiek komt door de arm iets naar binnen te roteren.
  4. Begeleid de arm met een rotatie naar buiten en roteer erna weer naar binnen.
  5. Houd hierbij de romp recht en behoud hierbij de spanning op het elastiek.
  6. Voer de oefening hierna uit zonder begeleiding van de andere arm.