Rekoefening Trapezius en Levator scapulae

Uitvoering:

Trapezius pars descendens (monnikskapspier)

  1. Ga goed rechtop zitten.
  2. Beweeg de linkeroor naar de linkerschouder en begeleidt deze beweging met de linkerarm.
  3. U voelt dit aan de rechterzijde van de nek.
  4. Houdt dit 20 seconden vast .
  5. Herhaal deze beweging naar de andere zijde.

Levator scapulae (schouderbladheffer)

  1. Kijk nu iets naar beneden en naar rechts en begeleidt deze beweging met de rechterarm.
  2. Houd dit 20 seconden vast.
  3. Herhaal deze beweging naar de andere zijde.